X98 - Tarry-punt

[ Bijzondere punten | Meetkunde ]


Your browser doesn't support JavaApplets!
Cabri Geometry II - CabriJava Project - 2002 PandD Software - Rotterdam

De Brocard-lijn is de lijn door de punten O = X3 (omcentrum) en K = X6 (Lemoine-punt)
Het Tarry-punt, X98, is het isogonaal verwante punt van het oneigenlijke punt van de Brocard-as.

X98 = sec(A+w) : sec(B+w) : sec(C+w)

Hierin is w de zogenoemde Brocard-hoek van ABC.

Verwijzingen
X98 en X99
(Steiner-cirkels) cabrisignal.gif (160 bytes)
Isogonaalafbeelding (Cabri-werkblad)
Punten van Brocard
Brocard-driehoeken
Simson-lijnen bij het Steiner-punt en het Tarry-punt

Opmerking
Het Tarry-punt is het van A, B, C verschillende 4e snijpunt van de omcirkel en de Kiepert-hyperbool.
[einde Opmerking]


[x98bis.htm] laatste wijziging op : 22-08-2002