Cabri Geometry II ™

Overzicht  ][  Meetkunde | Cabri 3D || Ruimtemeetkunde | Home


Klik hier voor de Nieuwe features van Cabri Geometry II PLUS
Klik hier
voor Cabri?Jr. werkbladen
Klik hier voor Cabri 3D
Klik hier voor CabriPlus Plug-in


Overzicht terug

 1. Inleiding
 2. Cabri Geometry II
 3. Versies
       Versie-verschillen, Bestandformaten, Configuratie, Talen voor Cabri/Menu's
 4. Cabri-Java cabrisignal.gif (160 bytes)
 5. Overige informatie
       Algemene informatie, Leveranciers in Nederland, Demo-versie
 6. Links
       Op deze website (oa. Cabri-werkbladen, FAQ), Andere websites, Specifiek wiskundige sites

1. Inleiding terug
Cabri Geometry II dat ontwikkeld is aan de Fourier Universiteit van Grenoble, is een uitgebreid grafisch en analytisch programma om meetkundige objecten te construeren en te onderzoeken.
Cabri Geometry II staat in Frans sprekende landen ook bekend als Cabri G?om?tre II.
                           

Mogelijkheden:

2. Cabri Geometry II terug
Cabri Geometry II is een interactieve leermiddel dat oa. gebruikt kan worden om leerlingen van het voortgezet onderwijs en universitaire studenten te motiveren tot onderzoek van meetkundige relaties (zoals de Stelling van Desargues; zie figuur en zie ook de paragraaf CabriJava).Stelling van Desargues

Met alle meetkundige begrippen uit de euclidische, transformationele, vectori?le en analytische meetkunde is Cabri Geometry II de meest volledige meetkunde-software. Er kunnen oa. kegelsneden en niet-euclidische meetkunden mee bestudeerd worden.
Met een minimum aan voorbereiding is het mogelijk met Cabri Geometry II te werken.
Cabri Geometry II is software waarmee al construerend meetkundige relaties kunnen worden geleerd. Er kunnen achtereenvolgens verschillende meetkundige figuren op het scherm worden bekeken, modellen bestudeerd, hypotheses geformuleerd en getest en conclusies getrokken.
Ook kan de meetkundige samenhang binnen elk object worden geanalyseerd
Behalve meetkundige constructies biedt Cabri Geometry II de mogelijkheid om algebra?sche problemen grafisch weer te geven. De software is zodoende een ware ondersteuning van ge?ntegreerd wiskunde-onderwijs. Met Cabri Geometry II is het mogelijk co?rdinaten van punten en vergelijkingen van rechten, cirkels en kegelsneden weer te geven.

Vanwege de intu?tieve gebruiksvriendelijkheid is Cabri Geometry II een ideaal hulpmiddel voor het onderwijs in de meetkunde.
Via individuele opdrachten is het mogelijk problemen of uiteenzetting te geven op een PC of via een netwerk. Individueel onderwijs of groepswerk per computer is daardoor mogelijk.

Figuren uit Cabri kun worden afgedrukt of via een tekstverwerker worden opgenomen in oefeningen, examens, artikelen en op webpagina's (zie onderstaande figuur).

Cocho?de van Nicomedes Concho?de

Hiernaast staat een voorbeeld van een Cabri-figuur, waarin de meetkundige plaats (Locus) van de punten P en P' (de kromme lijn, in rood, heet concho?de) is aangegeven bij draaiing van de lijn OA om het punt O.
De punten P en P' liggen op OA en hebben een vaste afstand k tot A.

(Zie ook de pagina "Algemene cisso?den")

Enkele belangrijke opties voor het onderwijs zijn:

3. De versies van Cabri Geometry II terug
Er bestaan de volgende versies van Cabri Geometry (II):

Versie-verschillen terug
De verschillen tussen de versies zijn minimaal.
De versie voor de TI-92Plus en Voyage 200 is geheel ingebouwd in deze grafische rekenmachines. De menu-structuren van alle programma's komen echter sterk overeen. De behandeling van kegelsneden in deze versie is zeer beperkt.
Een niet-volledig overzicht van de extra mogelijkheden die in de Windows-versie te realiseren zijn, volgt hieronder:

Bestandsformaten terug

Configuratie voor Cabri Geometry II terug

Talen voor Cabri Geometry II, Menu's, terug
De PC-versies van Cabri Geometry II zijn beschikbaar in het Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands.

? Klik hier voor het downloaden van de Nederlandse taalmodule [ZIP-bestand, ca. 8kB].
? Klik hier voor een bestand met de Nederlandse naamgeving van de Cabri-menu's (PDF-bestand, ca. 38 kB).
Deze naamgeving wordt gebruikt op deze website en in de op deze website staande Cabri-werkbladen

4. Cabri-Java terug
Binnen het zogenoemde Cabri-Java project (Frankrijk) is een implementatie gemaakt voor het plaatsen van animatie-figuren op internet-sites.
Achtergrondinformatie over dit project is te lezen op de pagina "Dynamische meetkunde op het WWW" op deze website.
Deze implementatie, CabriJava genoemd, is alleen bestemd voor versie 1.0 van Cabri Geometry II.

Klik hier Animatie, als illustratie, voor een animatie van de hierboven staande Stelling van Desargues.

Voor CabriPlus is een plug-in beschikbaar. Klik hier voor informatie over de CabriPlus Plug-in..

 5. Overige informatie terug
Algemene informatie
Deze informatie is uiteraard te vinden op de site van het Cabri-Project (Engels).

Leveranciers in Nederland terug

Demo-versie terug
Een gratis demo-versie [2.7 Mb] van Cabri Geometry II onder Windows (3.11 en 9x) is beschikbaar op internetsite van Cabri (Frankrijk).
Deze versie heeft beperkte gebruiksmogelijkheden (15 minuten per sessie, geen save-mogelijkheden, ed.), en wordt geleverd met de talen US Engels, GB Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.
? Klik hier voor het downloaden van de Nederlandse taalmodule [ZIP-bestand, ca. 8kB].

 6. Links terug
Over Cabri Geometry II is natuurlijk meer informatie beschikbaar op het Internet.

Op de volgende sites is informatie te vinden rondom het gebruik van Cabri door het Research team EIAH
(EIAH is een afkoring van "Environnements Informatiques d'Apprentissage Humain"):


home Home  begin pagina Top

Op deze pagina is (oa.) gebruik gemaakt van de informatie over Cabri Geometry II die staat op de internetpagina's van Rhombus (Belgi?).en die van Texas Instruments

[cabri.htm] laatste wijziging op: 22-02-2007