Opbouw van een macro

Overzicht  ][  Cabri-macro's | Meetkunde | Cabri


Overzicht

  1. Inleiding
  2. Cre�ren van een macro
  3. Regels
  4. Voorbeeld

1. Inleiding terug
Een macro is een serie van elkaar afhangende, opeenvolgende constructies, uitgaande van enkele (een of meer) beginobjecten en met tenslotte enkele (ook weer een of meer) eindobjecten.
Het Macro-menu van Cabri bevat een drietal functies met behulp waarvan macro's kunnen worden geconstrueerd.

Macros' kunnen worden gebruikt om nieuwe constructiefuncties te cre�ren of om opdrachten herhaald te kunnen uitvoeren.

macromenu.gif (2015 bytes) In de figuur hiernaast zijn de standaard functies uit het Macro-menu zichtbaar.

Indien een macro eenmaal is bepaald, worden bij uitvoering ervan alleen de eindobjecten getekend. De tussenliggende constructies zijn niet zichtbaar (en kunnen ook niet zichtbaar worden gemaakt).

Macro's kunnen voor later gebruik worden opgeslagen op disk. Voorts worden macro's automatisch in het figuurbestand opgeslagen als ze voor de constructie van de betreffende figuur noodzakelijk zijn.

2. Cre�ren van een macro terug

1.    Selecteer de beginobjecten (met de functie "Beginobjecten" in het Macro-menu) die nodig zijn voor de eindobjecten.
2. Selecteer de eindobjecten (met de functie "Eindobjecten" in het Macro-menu), en wijzig daarna, indien nodig, de attributen (zoals Layout, Dik/dun) van de objecten zoals ze in de eindconstructie moeten verschijnen
3. Definieer de macro (met de functie "Definieer macro" in het Macro-menu).
Herbij wordt de betreffende macro in ieder geval opgenomen in het Macro-menu.
Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt de macro eveneens opgeslagen op disk.

De constructie van een macro is verder aan enkele regels gebonden. Zie hiervoor paragraaf 3.
Zie verder ook de paragraaf Voorbeeld.

3. Regels terug

4. Voorbeeld terug
We zullen aan de hand van een voorbeeld, het construeren van de omgeschreven cirkel van een driehoek, het gebruik van de verschillende functies toelichten.
Klik hier voor de macro:Cirkel3P (cirkel bepaald door drie punten).


begin pagina
[opbouw.htm] laatste wijziging op: 17-08-2002