Cabri-FAQ (21)

[ Alle Vragen | Meetkunde | Cabri ]

vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

Vraag 21
Wat is de betekenis van de Opties bij Voorkeuren | Meetkunde?

Antwoord

vgv21.gif (1912 bytes) Bedoelde Opties (bij Voorkeuren | Meetkunde) staan in de figuur hiernaast.
Beide Opties staan standaard Aan.
De betekenis ervan is als volgt.

Impliciet gedefinieerde punten

vgv21b.gif (2124 bytes) Als de optie Aan staat wordt bij het plaatsen van de cursor bij het nog niet bestaande snijpunt van twee lijnen (lijnstukken, ed.), terwijl de functie "Punt" (in het Punt-menu) actief is, door Cabri ook de functie "Snijpunt(en)" - in sommige versies heet die functie "Punt(en) op twee objecten" - ingeschakeld.
Hetzelfde geldt als de wijzer in de buurt van een enkel object wordt gebracht. Dan wordt de functie "Punt op object" actief.
Staat de optie Uit, dan moet steeds de functie "Snijpunt(en)" cq. "Punt op object" worden gebruikt.

Het woord � impliciet � wijst hier dus op het feit, dat een snijpunt impliciet gedefinieerd is door twee objecten en een punt "mogelijk" OP een object ligt.

Objecten in het oneindige
Als de Optie Aan staat, dan worden objecten die slechts bestaan als wordt aangenomen dat een (defini�rend) punt van zo'n object op de oneigenlijke rechte ligt, eveneens getekend (zie ook Vraag 9 en Vraag 10).
Staat de Optie Uit, dan verdwijnt een dergelijk object.
Voorbeelden
[1]

De lijnen m en n snijden elkaar in het punt S. De lijn p gaat door T en S (linker figuur).
Indien de lijn m om A wordt gedraaid zodat m // n,   verdijnt de lijn p als de optie Uit staat (middelste figuur). Overigens bestaat de lijn p in dit geval nog steeds (hetgeen duidelijk wordt als de lijn m weer teruggedraaid wordt).
Staat de optie Aan, dan blijft p door S (dan als oneigenlijk punt) gaan (rechter figuur).

vgv21e.gif (949 bytes)       vgv21g.gif (397 bytes)        vgv21f.gif (595 bytes) Opmerking
Voor de betekenis van S = (INF; 0.00)
zie het antwoord op Vraag 9.
[einde Opmerking]

[2]
We tekenen de cirkel door drie niet-collineaire punten A, B, C.
Wanneer we nu het punt A herdefini�ren (met de functie "Herdefinieer object") als object van de lijn BC, dan blijft de cirkel bestaan (als de Optie Aan staat).
Zie onderstaande figuren (de cirkel door A, B, C is getekend met de macro:Omcirkel3P).

vgv21c.gif (2152 bytes)      vgv21d.gif (2476 bytes) Opmerking
Voor de betekenis van M = (0.00; -INF) zie het antwoord op Vraag 9.
[einde Opmerking]

[einde Voorbeelden]


vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

begin pagina

[faq21.htm] laatst wwijziging op: 09-07-01