Cabri-FAQ (19)

[ Alle Vragen | Meetkunde | Cabri ]

vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

Vraag 19
Waarom werkt "MeetkundigePlaats" niet bij een lijn?

Antwoord
De functie "MeetkundigePlaats" (in het Constructie-menu; 5e menu van links) werkt alleen met een punt als basisobject (di. een object waarvan de meetkundige plaats afhankelijk is).
En,  het punt moet altijd bewegen over een pad (ook wel 'baan' genoemd), een ander object dus.
Willen we dus een lijn als basisobject voor een meetkundige plaats gebruiken, dan moeten we de verplaatsing van de lijn het gevolg laten zijn van de verplaatsing van een punt, gelegen op een pad.
Paden kunnen zijn: cirkel(boog), lijn(stuk), halve lijn, kegelsnede, driehoek, ..., en eventueel ook weer een meetkundige plaats.

Voorbeelden

1. Draaiing van een lijn m om een punt M:
Kies als pad een cirkel om M en een punt X op de cirkel als basisobject. De lijn m is gaat dan door de punten M en X
2. Evenwijdige verplaatsing van een lijn m:
Kies als pad een lijn loodrecht op de richting van de evenwijdige verplaatsing en een punt X op m als basisobject
3. Veranderende raaklijn aan een cirkel C:
Kies de cirkel als pad en het raakpunt X als basisobject voor de meetkundige plaats

Zie ook het Cabri-werkblad "Meetkundige plaatsen".
Zie verder ook de pagina "Ellipsconstructies met Cabri [7]".

Voorbeelden bij de voorbeelden

1. vgv19a.gif (1630 bytes) De meetkundige plaats van de voetpunten Y van de loodlijnen uit een vast punt P op een lijn die draait om het punt M.
Het punt X op de cirkel met middelpunt M is het basisobject voor de meetkundige plaats.
2. vgv19b.gif (1719 bytes) De meetkundige plaats van de middens Y van evenwijdige koorden in een kegelsnede.
Het punt X ligt op de lijn n die loodrecht staat op de richting van de koorden (bepaald door de lijn m).
3. vgv19c.gif (1964 bytes) De meetkundige plaats van het voetpunt Y van de loodlijn uit een vast punt P op de raaklijn van een cirkel.
X (op de cirkel) bepaalt de veranderende raaklijn.

[einde Voorbeelden]


vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

begin pagina

[faq19.htm] laatst wwijziging op: 09-07-01