X99 - Steiner-punt

[ Bijzondere punten | Meetkunde ]


Your browser doesn't support JavaApplets!
Cabri Geometry II - CabriJava Project - 2002 PandD Software - Rotterdam

A', B', C' zijn de gespiegelden van A, B, C in het zwaartepunt Z = X2 van ABC.
De Steiner-cirkels zijn de cirkels door een hoekpunt en door de "beide, andere" spiegelbeelden.
De drie Steiner-cirkels hebben een gemeenschappelijk punt, het Steiner-punt, X99.

X99 = b2c2cosec(B-C) : c2a2cosec(C-A) : a2b2cosec(A-B)

Verwijzingen
X98 en X99 cabrisignal.gif (160 bytes)
Punten van Brocard
Brocard-driehoeken
Simson-lijnen bij het Steiner-punt en het Tarry-punt


[x99bis.htm] laatste wijziging op : 21-08-2002