Cabri-FAQ (36)

[ Alle Vragen | Meetkunde | Cabri ]

vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

Vraag 36
Hoe werkt de Cabri-functie RANDOM?

Antwoord

De functie RANDOM is op twee manieren via de Rekenmachine in Cabri ge�mplementeerd:
(1)   RANDOM()
(2)   RANDOM(x, y)
ad. (1)
Hierbij wordt de functie aangeroepen zonder parameters (variabelen).
De uitkomst is een pseudo-willekeurig (re�el) getal tussen 0 en 1.
Bij eerste aanroep wordt de functie geactiveerd. De functie levert dan een constante.
Bevat de uitdrukking in de rekenmachine een (schijnbaar) veranderende grootheid, dan wordt bij elke aanroep de waarde van RANDOM() opnieuw berekend (zie voorbeeld 1).
ad. (2)
De functie kent twee variabelen, waarbij in het algemeen x < y.
De uitkomst is in dit geval een pseudo-willekeurig getal (re�el) k met x k y.
Als x = y, dan is k = x.
Bij eerste aanroep wordt de functie geactiveerd. De functie levert dan een van de parameters afhankelijke constante.
Is ��n van de parameters een (schijnbaar) veranderende grootheid, dan wordt de waarde RANDOM(xy) opnieuw berekend (zie voorbeeld 2).

Er is dus een duidelijk verschil tussen beide functies bij het genereren van random waarden.

Voorbeelden
Hieronder staan twee voorbeelden. Daarin is a een waarde die telkens verandert.

[1] faq361.gif (4577 bytes) A is een vast punt van de cirkel; X is een variabel punt op de cirkel.
De waarde van a is de afstand XA.
Als X de cirkel doorloopt, wordt de functie random() herhaald aangeroepen.
De uitkomst is dan telkens een getal tussen 0 en 1.
Nb.
In dit geval kan XA = a gelijk aan 0 zijn!

Klik hier >Applet< voor een CabriJavapplet bij Voorbeeld 1.

[2] faq362.gif (4518 bytes) Het punt op het lijnstuk bepaalt de veranderende waarde a.
Deze waarde komt voor in een van de parameters van de random-functie.
De uitdrukking in het invoervenster van de Rekenmachine levert een willekeurige waarde +1 of -1.
Zie ook hieronder bij macro:PlusofMinEen.mac.

Klik hier >Applet< voor een CabriJavapplet bij Voorbeeld 2.

Opmerking
De RANDOM-functie ook als RAND kan worden gebruikt.
[einde Opmerking]
[einde Voorbeelden]

Macro:PlusOfMinEen.mac
Hieronder volgen de constructiestappen van een  macro gebaseerd op de functie uit Voorbeeld 2.

faq364.gif (3404 bytes) 1. InvoerGetallen (typ bijvoorbeeld 43)
2. Rekenmachine; typ "sign(0.1+sign(random(0* a ,2)-1))" ...... Selecteer voor a het getal uit stap 1.
3. Plaats de berekende waarde (na het klikken op het gelijk-teken) op het scherm.
4. Beginobjecten: getal (stap 1); Eindobjecten: functiewaarde (stap 4)

download.gif (945 bytes) Zie Download
Extra bestand: PlusOfMinEen.mac


vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

begin pagina
[faq36.htm] laatste wijziging op: 27-10-02