Cabri-FAQ (37)

[ Alle Vragen | Meetkunde | Cabri ]

vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

Vraag 37
Hoe kan je de roosterpunten tonen zonder de assen?

Antwoord

De roosterpunten zijn afhankelijk van de assen van het assenstelsel.
Kies daarom (bij een leeg werkblad) eerst: "Toon assenstel" (in het Layout-menu, toonass.jpg (1053 bytes); het eerste menu van rechts).
Kies dan "Definieer rooster" (rooster.jpg (1069 bytes), in hetzelfde menu); klik vervolgens op ��n van de assen (Deze assen).
We zien dan onderstaande afbeelding, links.

faq371.gif (2115 bytes)        faq372.gif (1855 bytes)

Kies vervolgens "Verberg assenstelsel" (verbergass.jpg (993 bytes)). Hierdoor worden �n de assen �n de roosterpunten verborgen.
Kies dan "Verberg/toon" (verberg.jpg (996 bytes), wederom in het Layout-menu).
Wijs dan ��n van de (tot dan verborgen) roosterpunten aan (Dit rooster). De roosterpunten worden nu weer zichtbaar (zie de figuur hierboven, rechts; de assen blijven verborgen).

Opmerkingen
[1] Het bovenstaande geldt alleen als met een leeg werkblad begonnen wordt.
Staan er al objecten op het werkblad, dan kan volstaan worden met achtereenvolgens "Toon assenstelsel", "Definieer rooster", "Verberg assenstelsel".
[2] De kleur van de roosterpunten kan worden gewijzigd in het Layout-menu, via de functie "Kleur", kleur.jpg (1023 bytes) .
[einde Opmerking]


vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

begin pagina
[faq37.htm] laatste wijziging op: 27-10-02