Lester-cirkel

Stelling | Referenties  ][  Fermat-punten | Negenpuntscirkel | Omcirkel | Meetkunde


Stelling
Het middelpunt O van de omcirkel, het middelpunt N van de negenpuntscirkel en de beide Fermat-punten liggen op een cirkel.
(June Lester, Canada; zie [2])
.
figuur 1 lester1.gif (1507 bytes) De cirkel heet Lester-cirkel.
L is het middelpunt van de Lester-cirkel.

In [1] worden de bedoelde punten anders aangegeven:
   O = X3
   N = X5
   F1 = X13
   F2 = X14

Klik hier Animatie voor een CabriJavapplet gebaseerd op het bovenstaande.

Referenties

[1]     C. KIMBERLING: Triangle Centers and Central Triangles, Congressus  Numerantium 129, Winnipeg, Canada (1998)
[2] J.A. LESTER: "Triangles III: complex centre functions and Ceva's theorem" in: Aequationes Mathematicae 53 (1997), p. 4-35
[3] J.A. LESTER: The Lester Circle (Homepage van June Lester)

begin pagina

[lester.htm] laatste wijziging op: 31-05-02