Hoogtepunt als machtpunt

Cabri Java Applet


[Terug naar de macht van een punt] [Terug naar Newton-lijn]
 
In figuur hiernaast zijn AX, BY, CZ willekeurige hoektransversalen van driehoek ABC.

De positie van de punten A, B, C, en X, Y, Z (op de zijden) kan worden gewijzigd.

De machtlijnen van de cirkels op AX, BY, CZ gaan door ??n punt R.

Het punt R valt samen met het hoogtepunt van driehoek ABC.

Verplaats het punt met de tekst "Twee hoogtelijnen" ter illustratie.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 2001 PandD Software - Rotterdam


[macht4_m.htm] laatste wijziging op : 18-08-2003