Trisectie van een lijnstuk

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!
Terug naar de tekst

Opdracht 1 - Kromme van Koch

Hiernaast staat een figuur waarmee een lijnstuk (AB) in drie gelijke stukken kan worden verdeeld.

Schuif (sleep) op de balk in het Java-venster de knopslider-hit.gif (90 bytes) geheel naar links.
Klik op forward.gif (108 bytes) voor elke volgende constructiestap.

Constructiestappen

1-3      lijnstuk AB
 loodlijn in A op AB
5-7   punten S1, S2, S3
 lijn S3B
9-10   twee lijnen evenwijdig aan S3B
11-12   deelpunten T1 en T2 op AB
13-15   gelijke hulplijnstukken

Ga na dat de positie van S1 (Dit punt) niet van invloed is op de ligging van T1 en T2.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[trisectlijnstuk_m.htm] laatste wijziging op : 21-11-1999