Middelloodlijn

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!

Opdracht 1
bij Meetkundige plaatsen

Het punt X wordt verplaatst over de middelloodlijn van het lijnstuk AB.
Door Cabri wordt daarbij de lengte van de lijnstukken XA en XB berekend.
Hiermee wordt geļllustreerd dat de punten van de middelloodlijn gelijke afstand hebben tot de eindpunten van het lijnstuk.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 1999 PandD Software - Rotterdam


[mp1_m.htm] laatste wijziging op : 13-02-2000