Een lijnstuk als fractaal

Cabri Java Applet


Your browser doesn't support JavaApplets!
Terug naar de tekst

Lijnstuk PQ is een deel van lijnstuk AB.

Door vemenigvuldiging ten opzichte van een geschikt punt (Centrum van vermenigvuldiging) kan PQ worden afgebeeld op AB.
PQ is dus gelijkvormig met AB.
PQ is ook een deel van AB.
Dit geldt voor elk lijnstuk PQ.

Hierdoor is AB zelfgelijkvormig.
AB is dus een fractaal (Eng. fractal).

De posities van de punten A, P en Q (Dit punt) kunnen worden gewijzigd.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[kochfract.htm] laatste wijziging op : 21-11-1999