Cabri-FAQ (24)

[ Alle Vragen | Meetkunde | Cabri ]

vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

Vraag 24
Wat is het verschil tussen de functies "Cirkel" en Passer"?
 terug

Antwoord

Cirkel
De functie "Cirkel", cirkel.jpg (989 bytes), in het Cirkel-menu, wordt gebruikt om een cirkel te construeren uitgaande van een gegeven middelpunt en een tweede punt dat de straal van die cirkel bepaalt.
Opmerking
Het tweede punt kan zichtbaar gemaakt worden door tijdens de constructie de Alt-toets in te drukken tegelijk met de linker muisknop (zie ook Vraag 11).
Is deze methode gebruikt, dan kan de straal van de cirkel alleen gewijzigd worden door verplaatsing van dat punt.
[einde Opmerking]

Passer
Met de functie "Passer", passer.jpg (1011 bytes), in het Constructie-menu, kan een cirkel getekend worden waarvan de straal gegeven is door een lijnstuk (of door de eindpunten daarvan).
Opmerking
Indien twee punten worden gebruikt voor de grootte van de straal, dan moeten deze eerst geselecteerd worden (en daarna dus, als 3e punt, het middelpunt).
[einde Opmerking]

Maat overbrengen
Met de functie "Maat overbrengen", maatover.jpg (1039 bytes), (zie ook Vraag 25) kan een cirkel getekend worden indien de straal gegeven is door een getal (bij een gegeven middelpunt M).

faq24-1.gif (2139 bytes)    faq24-2.gif (2274 bytes)    faq24-3.gif (2163 bytes)    faq24-4.gif (2475 bytes)

Constructiestappen
1. Kies "Maat overbrengen" (in het Constructie-menu) en selecteer het getal.
2. Selecteer het middelpunt M en klik met de linker muisknop.
Dit geeft een punt P (de plaats van P kan vrij worden gekozen) op de gegeven afstand (in cm) van het punt M.
3. Kies "Cirkel" en teken de cirkel met middelpunt M die door P gaat.

Opmerking
In dit geval kan de grootte van de cirkel alleen worden gewijzigd door de waarde van het getal te veranderen.
[einde Opmerking]

Macro's
Indien vaak met cirkels wordt gewerkt (of in onderwijssitutaties), dan kunnen de volgende macro's het constructiewerk versnellen.

1. macro:CirkelMP       cirkel met middelpunt M die door P gaat (M en P zijn dus bestaande punten)
2. macro:CirkelABC - cirkel door drie punten (niet collineair)
3. macro:CirkelAB - cirkel met een gegeven middellijn
4. macro:CirkelMR - cirkel met middelpunt M en een getal als lengte van de straal (zie de paragraaf "Maat overbrengen")
5. macro:CongruenteCirkel - cirkel met een straal gelijk aan die van een gegeven cirkel

Opmerkingen
[1]
De macro:CirkelABC komt overeen met de standaard macro:Omcirkel3P.
[2]
Bovenstaande macro's kunnen eventueel opgenomen worden in een speciaal menu, samen met de functies "Cirkel" en "Cirkelboog"; zie onderstaande figuur. In dat menu is ook de macro MiddelpuntBoog opgenomen).
faq24-5.gif (4071 bytes)

download.gif (945 bytes) Zie verder de paragraaf Download (op de beginpagina)
[einde Opmerkingen]


vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

begin pagina

[faq24.htm] laatst wwijziging op: 08-06-02