Teachers Info - mei 1999

Cabri Java Applet


Opdracht 2
 
Bewijs dat vierhoek PQRS een koordenvierhoek is.
B Bepaal het middelpunt van de omgeschreven cirkel van PQRS en bewijs dat het gevonden resultaat juist is.

Opmerkingen
[1]
De posities van het punt B (Dit punt) en van de cirkel met middelpunt B (Deze cirkel) kunnen worden gewijzigd.
[2]
De punten linksboven kunnen in de positie ja of nee worden gezet.

 

 

[ Terug naar de tekst ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[ti995-opd2.htm] laatste wijziging op : 29-09-1999