Teachers Info - mei 1999

Cabri Java Applet


Opdracht 1
 
A  Kies de cirkels zo dat vierhoek ABQP een rechthoek is. Bewijs dat het gevonden resultaat juist is
B In welke situatie is ABQP een vierkant. Geef weer een bewijs.

Opmerking
De posities van de punten A en B (Dit punt) en van de cirkel met middelpunt A en de cirkel met middelpunt B (Deze cirkel) kunnen worden gewijzigd.

 

 

[ Terug naar de tekst ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[ti995-opd1.htm] laatste wijziging op : 29-09-1999