Het beeld van een cirkel

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!
 
In de figuur hiernaast is het beeld bepaald van de cirkel M bij een centrale collineatie met centrum O en lijn m.

De positie van de punten M en O kan worden gewijzigd.

Via het punt "Handvat" kan de lijn m' worden zichtbaar gemaakt die de meetkundige plaats is van de middens van lijnstukken met beginpunt O en eindpunt op de lijn m.
Deze lijn is het beeld van m bij vermenigvuldiging met tov. het punt O.

Het aantal snijpunten van m' en de cirkel bepaalt het type van de kegelsnede.

De lijn m kan om het punt R worden gedraaid (Deze lijn).

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 2001 PandD Software - Rotterdam


[genspieg4_m.htm] laatste wijziging op : 17-08-2001