Parabool: middellijn

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Het punt X wordt verplaatst over de parabool.
Een koorde door X is evenwijdig met de lijn a door het punt A.

De punten P en M (het midden van de raakkoorde) doorlopen dezelfde rechte lijn (evenwijdig met de as van de parabool).

De lijn a kan om het punt A worden gedraaid.

Door verplaatsing van het punt <MPl> wordt de meetkundige plaatst van M en P zichtbaar.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 2003 PandD Software - Rotterdam


[parab3_m1.htm] laatste wijziging op : 09-11-2003