Passermeetkunde: G�om�trie du compas

Voorwoord | Titelpagina | Approximation | Illustratie ][ Passermeetkunde


Uit het voorwoord van de Italiaanse uitgave, Geometria del compasso terug
(niet opgenomen in de 2e editie van de Franse vertaling)

A Bonaparte Italico

napoleon.jpg (19840 bytes)

Aan Bonaparte Italicus.
Ik heb U toch met dezelfde onoverwonnen hand, welke de koninkrijken verdeelt, en aan Wenen de vrede dicteert, met mij door middel van cirkelbogen de kromme lijn van de passer zien verdelen.
Ik heb U met de moed van een een meester-wiskundige der oudheid de gesloten burchten van moeilijke problemen zien bestormen, en herinnerde mij de tijd dat Gij als een nieuwe Hannibal de Alpen overtrok, om Uw geliefde Itali� te bevrijden, en snel trok het jaar van Uw overwinningen vorbij, het jaar dat schitert in de afgrond der eeuwen gelijk de zon.
Zet Uw onderneming voort, en breng met onoverwonnen hand dagen van vrijheid nader voor Uw Itali�.

Bron:
Geometrie du Compas. The Geometry of the Compasses: By L. Mascheroni. Translated into French, by A.M. Charette, Officer of Engineers. 8vo.
An article (ART. X) extracted from the Edinburgh Review (Oct. 1806), 7 pages. A disbound pamphlet.

Titelpagina van de Franse vertaling, 2e druk terug

geometrie1.jpg (20752 bytes)

12e boek, Probl�mes r�solus par approximation terug
(uit de 2e druk, Franse editie, pagina 262 en 263)

geometrie2.jpg (46848 bytes)

(zie voor deze afleiding ook de Hulpconstructie op de pagina "Benaderingsconstructies van Mascheroni")

Illustratie, plaat 2 terug
Figuur 11, 12 en 13

geometrie3.jpg (24033 bytes)

Figuur 12 wordt door Mascheroni gebruikt bij de afleiding van de benaderingsformule.


begin pagina

[passermeetk4.htm] laatste wijziging op: 10-05-01