Kwadraat van een complex getal

Cabri Java Applet


De constructie van het kwadraat van een complex getal a wordt hiernaast stapsgewijs uitgevoerd.

Constructiestappen:
Hiervoor wordt verwezen naar de tekst op de betreffende pagina.

Door op play.gif (103 bytes) (Stap voor stap) te klikken wordt de constructie opnieuw herhaald.

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 1999 PandD Software - Rotterdam


[ckwad_m.htm] laatste wijziging op : 07-12-1999