Macro: CirkelvormigeEllips

Beschrijving | Bijzonderheden | Constructie  ][  Kegelsneden-macro's


Beschrijving
De macro tekent een cirkelvormige ellips.

ce_1.gif (916 bytes) De helptekst luidt:
"Constructie van een cirkelvormige ellips
- Selecteer het middelpunt en dan een punt van de omtrek"

Bijzonderheden

[1]
De cirkel wordt door Cabri niet gezien als een kegelsnede.
Daardoor kunnen de macro's die op kegelsneden van toepassing zijn niet gebruikt worden op cirkels.
Deze macro voorziet enigszins in deze lacune.
[2]
De macro:AssenKegelsnede toegepast op een cirkelvormige ellips tekent een onbepaalde lijn.

Constructie
De constructie van de macro is gebaseerd op het feit, dat Cabri een kegelsnede die bepaald is door 5 punten op een cirkel, herkent als een "cirkelvormige ellips".

ce_3.gif (633 bytes)

In bovenstaande figuur zijn de constructiestappen van de macro weergegeven.
Toelichting
M - middelpunt van de cirkel
A - punt op de omtrek
2, 3, 4, 5 - punten die samen met A de kegelsnede vastleggen.


begin pagina

[cirkelellips.htm] laatste wijziging op: 22-12-1999