Bovensgrens van een hoogtelijn

Cabri Java Applet


We hebben:

Stelling 3
In een d-driehoek ABC met AB (d)= AC heeft de d-lengte van de hoogtelijn uit A een kleinste bovengrens die afhankelijk is van de grootte van hoek A.

Nevenstaande tekening is een illustratie van deze stelling.
Driehoek ABC is zo gespiegeld, dat A wordt afgebeeld op het centrum van de disk (anders dan in het bewijs van Steling 3 in de tekst).
De lengte van het d-lijnstuk A'D" is de bedoelde bovengrens.

De punten A en C zijn willekeurige d-punten.
Het punt B kan wegen over de d-cirkel (A, AC).

 

 

[ Terug naar de tekst  ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 2000 PandD Software - Rotterdam


[hypm6_2m.htm] laatste wijziging op : 23-04-2000