Gelijkvormige d-driehoeken

Cabri Java Applet


Driehoek A'B'C' (met A' = O) is het beeld van driehoek A1B1C1 bij de spiegeling in de d-lijn door S1.
Driehoek A'B'C' is ook het beeld van driehoek A2B2C2 bij spiegeling in de lijn door S2.
Hiermee zijn de driehoeken A1B1C1 en A2B2C2 "dus" congruent.

Ga de verandering van de figuren na door
- verplaatsing van de punten B' en C';
- verplaatsing van de eindpunten van de beide spiegelassen.

 

[ Terug naar de tekst  ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 2000 PandD Software - Rotterdam


[hypm3_2m.htm] laatste wijziging op : 22-04-2000