Gelijkbenige driehoek

Cabri Java Applet


In de figuur is ABC een d-driehoek waarin AB (d)= AC (een gelijkbenige driehoek dus)..
In de figuur is ook de spiegelas weergegeven die A afbeeldt op het centrum van de disk (O = A'). Hierdoor worden de punten B en C afgebeeld op middellijnen van de disk (zie driehoek A'B'C').
Nu is dus
    B = B' en C = C'.
Wegens de symmetrie is
    B' = C'
zodat
    B = C

Verplaats de punten A, B, C (driehoek ABC blijft daarbij gelijkbenig).

 

[ Terug naar de tekst  ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 2000 PandD Software - Rotterdam


[hypm3_1m.htm] laatste wijziging op : 22-04-2000