Stelling van Thales

Cabri Java Applet


Voor de figuur geldt het volgende:
- in driehoek ABC is hoek B een rechte hoek;
- m is de middelloodlijn van AB;
- n is de middelloodlijn van CB
- de lijnen m en n snijden elkaar in het punt M

Nu is M het middelpunt van de omgeschreven cirkel van driehoek ABC.

In de figuur kan de positie van het punt B (Dit punt)worden gewijzigd.

 

 

Terug naar de tekst

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[thales1_m.htm] laatste wijziging op : 12-10-1999