Sinus-functie

Cabri Java AppletIn deze figuur kan een grafiek van de sinusfunctie worden getekend op het interval van 0 tot 2p.

Beweeg het punt A (This point) in tegenwijzerrichting over de cirkel.
Hierdoor doorloopt het punt P de grafiek van de sinus.
Let hierbij op de lengte van de lijnstukkken AB en PX en de positie van het laatste lijnstuk ten opzichte van de horizontale as.

Zet de Trace optie voor het punt P Aan om de grafiek daadwerkelijk te tekenen.


Terug naar de tekst ] [ Tweede venster: TraceHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 1999 PandD Software - Rotterdam


[sincos1.htm] laatste wijziging op : 08-11-2000