Regelmatige vijfhoek

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Hiernaast is een constructie weergegeven van een regelmatige 5-hoek op basis van de verdeling van een lijnstuk in uiterste en middelste reden (vumr).

De constructiestappen zijn:

1-3 .  Lijnstuk BC
4  Loodlijn in B op BC
5-6  Cirkel (B, BC) en drager BC
7-8  Midden O van BC en snijpunt A
9-11  Cirkelboog (O, OA) en snijpunt P met drager BC
12-14  Cirkelboog (A, AP)
15-16  Snijpunten A2 en A4
17-18  Middelloodlijn AA5 en snijpunt A3
19-20  Middelloodlijn AA2 en snijpunt A4

Klik eventueel op play.gif (103 bytes) (in de werkbalk) om de constructie te herhalen.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 2003 PandD Software - Rotterdam


[reg5hoek_m.htm] laatste wijziging op : 08-05-2003