Constructie bij de Sluitingsstelling van Poncelet

CabriJava Applet


[ Terug naar de tekst ]
  
De ligging van het punt I (tov. het punt O) kan worden gewijzigd door verplaatsing van het punt <P>.
De ligging van het punt I tov. het punt O wordt berekend uit de relatie:
OI  = R - 2Rr.

De grootte van de cirkels R en r kan worden gewijzigd, waarbij steeds moet gelden dat r < R.
Als r = R, wordt geen driehoek getekend (Opm. Bekijk een limietstand die een gelijkzijdige driehoek benadert).

De animatie kan worden gestopt door te klikken in het Java-venster. Opnieuw klikken start de animatie weer.
Het punt A is een willkeurig punt van de cirkel met middelpunt O'.

Cabri Geometry II - CabriJava Project - Copyright (c) 2002 PandD Software - Rotterdam


[omincirkel1_ml.htm] laatste wijziging op: 19-jun-02