Cirkel van Apollonius [2]

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


In de figuur wordt de verhouding k voor de betreffende Apollonius-cirkel bepaald door de lengte van de lijnstukken p en q.
Hierbij is q / p = k.
De cirkel met middellijn CD is de bij A, B en k behorende Apollonius-cirkel.

De lengtes van p en q kunnen worden gewijzigd (This point).

Opdrachten:

  1. Verander de lengte van p (en/of q) en bekijk daarbij de verandering van de Apollonius-cirkel.
  2. Wat gebeurt er met de cirkel als p nadert tot 0?
  3. Wat gebeurt er met de cirkel als q nadert tot 0?
  4. Ga na, dat de cirkel nadert tot de middelloodlijn van AB, als p nadert tot q (dus als p = q).

Cabri Geometry II - CabriJava Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[apolcirk2_m.htm] laatste wijziging op : 20-08-2002