Cirkel van Apollonius

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]


We zoeken de meetkundige plaats van de punten P waarvoor
PA : PB = 2 : 1.

De positie van het punt P (This point) kan worden gewijzigd.
De cirkel met middelpunt B heeft steeds een straal die gelijk is aan ?PA.

Opdrachten (gebruik hulp alleen na opdracht 2!):

  1. Ga na, dat de punten C en D tot de gezochte meetkundige plaats behoren.
  2. Tracht, met behulp van de cirkel om B, meerdere punten P te vinden die voldoen aan PA : PB = 2 : 1.
  3. Vul de volgende zinsnede aan:
    De meetkundige plaats van de punten P met PA:PB=2:1 is een  .... .

Cabri Geometry II - CabriJava Project - ? 1999 PandD Software - Rotterdam


[apolcirk1_m.htm] laatste wijziging op : 20-08-2002