Cabri-werkblad

Overzicht ][ Alle werkbladen | Anal. meetkunde | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Poolafbeelding en reciproke afbeelding terug

Samenvatting
Op het werkblad worden de poolafbeelding en de reciproke afbeelding gedefinieerd met behulp van Inversie.
Daarmee worden enkele belangrijke eigenschappen van kegelsneden afgeleid.
Oa. komen aan de orde:
- punt-lijn-afbeeldingen in het algemeen;
- pool en poollijn;
- richtlijn van een kegelsnede, excentriciteit;
- raaklijnen;
- poolafbeelding van evenwijdige lijnen.

Klik hier >Animatie< voor een CabriJavapplet van de raaklijn-eigenschap.

Download
Het werkblad is NIET MEER beschikbaar in PDF-formaat (ca. 148 kB).

Een PDF-bestand kan met Acrobat Reader worden gelezen
Get Acrobat � Reader (in a new window)
Referenties
- Cabri-werkblad Inversie (deze website)
- Inversie (deze website)
- Pooltransformatie (deze website)


begin pagina
[poolafbw.htm] laatste wijziging op: 19-01-18