Cabri-werkblad

Overzicht ][ Alle werkbladen | Anal. meetkunde | Meetkunde | Cabri


Overzicht - Poolafbeelding en reciproke afbeelding terug

Samenvatting
Op het werkblad worden de poolafbeelding en de reciproke afbeelding gedefinieerd met behulp van Inversie.
Daarmee worden enkele belangrijke eigenschappen van kegelsneden afgeleid.
Oa. komen aan de orde:
- punt-lijn-afbeeldingen in het algemeen;
- pool en poollijn;
- richtlijn van een kegelsnede, excentriciteit;
- raaklijnen;
- poolafbeelding van evenwijdige lijnen.

Klik hier >Animatie< voor een CabriJavapplet van de raaklijn-eigenschap.

Download
Het werkblad is alleen beschikbaar in PDF-formaat (ca. 148 kB).
Klik hier om het werkblad te laden / IE: rechtsklikken voor menu.

Een PDF-bestand kan met Acrobat Reader worden gelezen Get Acrobat  Reader (in a new window)
Klik hier voor het downloaden van de beide bij het werkblad behorende Cabri-macro's: macro:T-beeld en macro:Pool (ca. 1.2kB, ZIP-bestand).

Referenties
- Cabri-werkblad Inversie (deze website)
- Inversie (deze website)
- Pooltransformatie (deze website)


begin pagina
[poolafbw.htm] laatste wijziging op: 17-12-03