Middellijnen van een vierhoek

Cabri Java Applet


Terug naar de tekst
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
In de hiernaast staande figuur wordt de volgende stelling ge?llustreerd:
Stelling 3
In een vierhoek zijn de beide middellijnen en de verbindingslijn van de middens der diagonalen concurrent.
Het concurrentiepunt is het midden van de drie lijnstukken.

De positie van de punten A,B,C,D kan worden gewijzigd.

Opmerking
Kijk ook eens wat er gebeurt als ABCD een niet-convexe vierhoek is.
[einde Opmerking]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - ? 2001 PandD Software - Rotterdam


[varig4_m_m.htm] laatste wijziging op : 07-02-2001