Cabri-FAQ (40)

[ Alle Vragen | Meetkunde | Cabri ]

vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

Vraag 40
Hoe maak je een rechtehoek-teken in de vorm van een L?

Antwoord

faq40-1.gif (2844 bytes) De vragensteller liet zijn vraag voorafgaan met de volgende opmerking: "In drukwerk zie je vaak een ander teken waarmee je een rechte hoek aangeeft, een L" (zie de figuur hiernaast).
We laten hieronder zien hoe je een dergelijk teken via een Cabri-macro kan construeren.
We stellen de macro zo samen, dat het teken ook in ruimtelijke figuren kan worden gebruikt (zie de figuur hiernaast, rechts).
faq40-2.gif (3333 bytes) In de figuur hiernaast hebben we de basisconstructie voor de nieuwe hoekmarkering reeds weergegeven.

Uitgaande van drie gegeven punten A, B, C zijn de lijnstukken AB, BC en ook CA getekend.
D is het snijpunt van de bissectrice (niet zichtbaar) van B met CA. BD is de halve lijn met beginpunt B.
De lengte van BD is bepaald en deze lengte gebruiken we in eerste instantie om een getalwaarde e = 1 te genereren (via Cabri's Rekenmachine; zie daartoe de volgende figuur).
Het punt E wordt bepaald door die waarde via "MaatOverbrengen" af te zetten op BD. Daarna worden door het spiegelbeeld van B in E lijnen evenwijdig getekend aan BC en BA. Hetzelfde doen we door het punt E. En vervolgens teken we twee lijnstukken die de L bepalen.
Het hoekteken ligt echter nog wel te ver van B af!
Maar dat is snel te herstellen, ook weer via de Rekenmachine.

Het generen van de getalwaarde e = 1

faq40-3.gif (5163 bytes) - Kies Rekenmachine (plaats de cursor door te klikken in het invoervenster);
- Selecteer het getal (in dit geval) 2.60, en vul de formule aan zoals hiernaast staat;
- Klik op de = knop en plaats het "Resultaat = 1" op het tekenblad.
Nb.
Die 1.00 in het invoervenster dient in eerste instantie om de constructie gemakkelijk te kunnen uitvoeren.

Verkleinen (oa. van de afstand tot B)

faq40-4.gif (2387 bytes) Is de constructie gereed, dan kiezen we opnieuw de Rekenmachine. We dubbelklikken nu op het getal 1.00 op het tekenblad. Daardoor verschijnt bovenstaande formule weer in het invoervenster.
We wijzigen nu 1.00 in bijvoorbeeld 0.20.
Met het nevenstaande resultaat na het verbergen van wat punten, lijnen, ...

Opmerking
Bij bovenstaande methode wordt de hoekmarkering erg  klein als hoek B scherp is, en wat groter als hoek B stomp is!
Klik hier >Animatie< om dit effect te kunnen bekijken via een CabriJavapplet.
[einde Opmerking]

De macro kan nu als volgt gedefinieerd worden:
- Beginobjecten: Selecteer A, B, C (in deze volgorde);
- Eindobjecten: Selecteer de beide lijnstukjes waaruit de hoekmarkering bestaat.

download.gif (140 bytes)
Klik hier
om de bij deze pagina behorende figuren in een ZIP-bestand (ca. 2,5 kB) te downloaden. In het bestand is opgenomen de macro:HoekMarkering(L).mac. Deze macro is gebaseerd is op de hier behandelde constructie.


vorige  Vorige   begin  Begin   volgende  Volgende

begin pagina
[faq40.htm] laatste wijziging op: 23-08-03