Programmeren in TI-Basic [3]

Overzicht  ][  Programmeren 2  |  TI-werkbladen


Overzicht terug

 1. Het programma PROGEEN2
       REPEAT...END
 2. Opdrachten
       Opdracht 1
       Opdracht 2
 3. Download

1. Het programma PROGEEN2 terug
Hieronder laten we de "listing" volgen van het programma PROGEEN2 dat op de pagina "Programmeren 2" is behandeld:

Lbl 0
ClrHome
Disp "HOE GAAT HET NU?"
Disp "1:GOED"
Disp "2:SLECHT"
Input "KIES(1,2)",A
If A=1
Then
  Disp "PRETTIGE DAG"
Else
 If A = 2
 Then
   Disp "MORGEN BETER"
 Else
  Goto 0 
 End
End 

Opmerking
In de listing hebben we weer de delen van het programma die bij elkaar horen,  iets laten inspringen.
Dit is in de programma's zelf niet toegestaan.
[einde Opmerking]

We zien dat er in het programma een herhaling plaats vindt indien de waarde van A ongelijk is aan 1 of ongelijk is aan 2.
We spreken hier van een voorwaardelijke herhaling van het programma.
We kunnen de voorwaarde waaronder het programma moet worden beeindigd, in een statement opnemen, dat de herhaling zonodig opnieuw laat plaats vinden.
In TI-Basic gaat dat als volgt:

Repeat voorwaarde
  ...
  ...
End

Op de regels tussen REPEAT en END staan dan opdrachten die worden uitgevoerd totdat de achter REPEAT staande voorwaarde waar is.

De voorwaarde is opgebouw uit logische componenten (vergelijkingen of ongelijkheden) die kunnen worden gescheiden door logische operatoren.
De logische operatoren staan in een aparte lijst die bereikbaar is met [TEST]<LOGIC>

and   wordt gebruikt als twee delen van de voorwaarde beide waar moeten zijn
or wordt gebruikt als ten minste ��n van beide delen waar moeten zijn
xor wordt gebruikt als precies ��n van beide delen waar is
not( wordt gebruikt als juist niet aan de voorwaarde (die tussen haakjes staat) moet worden voldaan.

Omdat het afhandelen van de waarde van A, indien niet aan de voorwaarde voldaan is, door REPEAT wordt gedaan, kunnen we het GOTO deel van het tweede IF-statement nu weglaten.
Het afhandelen van de waarde van A gaat dan met:

If A=1
Then
  Disp "PRETTIGE DAG"
Else
 If A = 2
 Then
   Disp "MORGEN BETER"
 End
End 

Voor het weglaten van de programmaregels

  Else
    Goto 0

wordt de cursor eerst op de betreffende programmaregel gezet.
Door telkens op [DEL] te drukken wordt dan die regel leeg gemaakt (dit kan ook in ��n keer door op [CLEAR] te drukken).
Druk je op [DEL] als de regel leeg is, dan verdwijnt ook de dubbele-punt.
Let op!
Kijk eerst of de cursor op de juiste regel staat, voodat je op [DEL] drukt.
Een dergelijke wijziging wordt namelijk onmiddellijk in het programma verwerkt.

Het REPEAT-statement vind je in de EDIT-mode met [PRGM]<CTL>6:Repeat.

2. Opdrachten terug

Opdracht 1 terug
Wijzig nu het programma PROGEEN2 als onderstaand.
Kies daartoe eerst [PRGM]<EDIT> en kies dan PROGEEN2.

Repeat A=1 or A=2
  ClrHome
  Disp "HOE GAAT HET NU?"
  Disp "1:GOED"
  Disp "2:SLECHT"
  Input "KIES(1,2)",A
  If A=1
  Then
    Disp "PRETTIGE DAG"
  Else
    If A = 2
    Then
      Disp "MORGEN BETER"
    End
  End
End 

Opmerking
Vergeet niet ook een nieuw END-statement (behorend bij REPEAT) op de laatste regel van het programma toe te voegen.
[einde Opmerking]

Opdracht 2 terug
Voeg zelf een derde keuzemogelijkheid, met bijbehorend antwoord, aan het programma toe.

3. Download terug
Het bovenstaande programma kan als PROGEEN3 (samen met andere TI83-programma's) in een bestand via deze website worden gedownload.
Dergelijke programma's kunnen met het programma TI-Graph LinkTM (website van Texas Instruments) vanuit een computer worden overgezonden naar de TI-83. 
ti83small.gif (1031 bytes) Klik hier om het downloaden te starten [ZIP-formaat].


begin pagina

[tibasic3.htm] laatste wijziging op: 20-03-2001