Programmeren in TI-Basic [2]

Overzicht  ][  Programmeren 1  |  Programmeren 3  |  TI-werkbladen


Overzicht terug

 1. Het programma PROGEEN
 2. If..Then..Else..End
 3. Opdrachten
       Opdracht 1
       Opdracht 2 (oa. met invoegen van een programmaregel)
       3a. Repeat..End
 4. Download

1. Het programma PROGEEN terug
Hieronder laten we de "listing" volgen van het programma PROGEEN dat op de pagina "Programmeren 1" is behandeld:

ClrHome
Disp "HOE GAAT HET NU?"
Disp "1:GOED"
Disp "2:SLECHT"
Input "KIES(1,2)",A
If A=1
Goto 1
If A=2
Goto 2
Lbl 1
Disp "PRETTIGE DAG"
Stop
Lbl 2
Disp "MORGEN BETER"
Stop

Elk TI-Basic-programma, dus ook het programmma PROGEEN, wordt in principe regel na regel van boven naar beneden doorlopen, tenzij door een statement (zoals GOTO) wordt "doorverwezen" naar een ander programmadeel (of zelfs naar een ander programma).

Wat nu als via het INPUT-statement de variabele A de waarde 2 heeft gekregen?
Allereerst wordt het statement
   If A=1
afgehandeld.
A is ongelijk aan 1, daardoor wordt het statement Goto 1 overgeslagen.
Vervolgens wordt het statement
   If A=2
bekeken.
A is inderdaad gelijk aan 2. Daardoor wordt het statement
   Goto 2
wel afgehandeld.
Het programma wordt voortgezet op de regel NA
   Lbl 2

Stel nu dat het INPUT-statement beantwoord is met de ingave van het getal 7.
De waarde van A is daardoor dus 7.
Het programma handelt weer regel na regel af.
Nu worden de beide GOTO-statements dus overgeslagen.
Het programma wordt daardoor vervolgd op de regel met het statement Lbl 1.
Dus wordt het programmadeel

Disp "PRETTIGE DAG"
Stop

uitgevoerd.

Om een wat overzichtelijker programmaloop te krijgen is het vaak beter het GOTO-statement te vermijden.
Dit is in dit geval mogelijk met een wat uitgebreider IF-statement.

2. If..Then..Else..End terug

Met het uitgebreide IF-statement kunnen delen van programma's die anders door GOTO werden bereikt, direct erna worden ingevoegd.
We kunnen bijvoorbeeld schrijven

If A=1
Then
  Disp "PRETTIGE DAG"
Else
  Disp "MORGEN BETER"
End

Nu doet dit stukje programma al min of meer wat we willen. Maar als we nu met een ander getal dan 1 antwoorden, wordt de tekst "MORGEN BETER" op het scherm gezet.
Een tweede IF-statement brengt dan uitkomst:

If A=1
Then
  Disp "PRETTIGE DAG"
Else
 If A = 2
 Then
   Disp "MORGEN BETER"
 Else
  Disp "VERKEERDE KEUZE" 
 End
End 
Opmerkingen
[1]  Let op het (dubbele) gebruik van het END-statement.
[2] Tussen THEN en ELSE en ook tussen ELSE en END mogen meerdere programmaregels worden geplaatst.
[3] Om een betere leesbaarheid te bereiken hebben we programmadelen die bij elkaar horen, hierboven iets laten inspringen.
[einde Opmerkingen]

3. Opdrachten terug

Opdracht 1 terug
Maak een nieuw programma onder de naam PROGEEN2 waarin bovenstaande regels met het uitgebreide IF-statement zijn opgenomen.
Maak daarbij gebruik van de "technieken" (zoals het kopiļæ½ren van statements uit lijsten) die je op de pagina "Progammeren 1" hebt geleerd.

Opdracht 2 terug
Vervang de opdracht
   Disp "VERKEERDE KEUZE"
in PROGEEN2 (zie listing) door een GOTO statement waarmee wordt teruggekeerd naar het begin van het programma.
Aanwijzing
Hiertoe is het ook nodig een LBL-statement (bijvoorbeeld Lbl 0) aan het begin van het programma toe te voegen.
Dit gaat als volgt.

Plaats de cursor aan het begin van de programmaregel waarboven de nieuwe regel moet worden ingevoegd.
In dit geval is dat dus de regel met ClrHome.

Druk vervolgens op [Ins] [Enter].
Hierdoor wordt een lege programmaregel aan het programma toegevoegd.
Plaats de cursor op die regel en vul vervolgens aan zoals hiernaast. (>>>)

3a. Repeat..End terug
We kunnen het programma echter ook een "logische" opbouw geven.
We geven hieronder kort weer wat we doen.
Eigenlijk herhalen we een opdracht tot invoer van de waarde van de variabele A.
Als de waarde overeenkomt met een gewenste waarde, dan handelen we "de zaak" af en het programma stopt.
Komt de waarde niet overeen met de gewenste, moet automatisch herhaling volgen.
We zullen deze benadering van het probleem bekijken op de pagina "Programmeren in TI-Basic [3]", waarop we het REPEAT-statement (en het bijbehorende END) zullen introduceren.
Klik hier voor de pagina "Programmeren 3".

4. Download terug
Het bovenstaande programma (PROGEEN2) kan (samen met andere TI83-programma's) in een bestand via deze website worden gedownload.
Dergelijke programma's kunnen met het programma TI-Graph LinkTM (website van Texas Instruments) vanuit een computer worden overgezonden naar de TI-83. 
ti83small.gif (1031 bytes) Klik hier om het downloaden te starten [ZIP-formaat].


begin pagina

[tibasic2.htm] laatste wijziging op: 20-03-2001