Programma CILINDER

Overzicht  ][  Cilinder 2  |  TI-werkbladen


Overzicht terug

  1. De formule
  2. Het programma CILINDER
  3. Opdracht
  4. Download

1. De formule terug

prgmcil.gif (974 bytes) De inhoud van een cilinder kan je berekenen als je de hoogte H weet en de straal R van de grondcirkel.

De formule voor de inhoud V is dan V = pR2H.

We kunnen nu bijvoorbeeld voor R = 2,3 en H = 3,4 de inhoud direct, via het basisscherm, berekenen.
  • Bereken ook de inhoud van een cilinder met middellijn 5 en hoogte 7,5.

Opmerking
De vermenigvuldigtekens kan je hier ook weglaten.
Ga dat na!
[einde Opmerking]

prgmcil2.gif (476 bytes)

Als je echter voor een aantal verschillende waarden van R en H de inhoud moet berekenen, dan is een programma, waarin de formule reeds is vastgelegd, bijzonder handig.
We zullen een dergelijk programma hieronder beschrijven.

2. Het programma CILINDER terug

We plaatsen zetten de TI-83 eerst in de programma-mode en roepen het menu PRGM<NEW> op met [PRGM][].

prgmcil3.gif (459 bytes)

Druk nu op 1:Create New. De Name= aanwijzer verschijnt nu op het scherm.
Je kan nu onmiddellijk letters invoeren zonder eerst op [A-LOCK] te drukken.
Voer nu vervolgens de naam CILINDER in en druk op [ENTER].

prgmcil4.gif (410 bytes)

We komen dan in het programmascherm.
De dubbele-punt in de eerste kolom van de tweede regel geeft aan dat dit het begin is van een opdrachtregel (statement).

We maken eerst het scherm schoon: kies [PRGM]<I/O>8:ClrHome
en vervolgens zetten we de naam van het programma op het scherm met [PRGM]<I/O>3:Disp
met daarachter de tekst "CILINDER"

prgmcil5.gif (745 bytes)

We moeten nu twee variabelen invoeren, te weten de R en de H.
We zouden dat via het INPUT-statement kunnen doen (zie hiervoor het werkblad "Programmeren"), maar de TI-83 kent een tweede mogelijkheid die in dit geval bijzonder handig is.
Met PROMPT geeft de TI-83 namelijk de namen van de variabelen direct op het scherm weer, met daarachter het = teken gevolgd door een vraagteken.

Druk nu [PRGM]<I/O>2:Prompt
en vul de regel verder aan met tot wat hiernaast (>>>) staat.
Denk aan de komma tussen de R en de H.

prgmcil6.gif (981 bytes)

We zijn nu zover dat we de formule in het programma kunnen opnemen.

Het blijkt, dat de formule uit paragraaf 1 geheel ongewijzigd kan worden overgenomen:
[2nd] [ ^ ] [ R ] [ x2 ] [ H ].

prgmcil7.gif (1022 bytes)

De uitkomst van de formule bewaren we in de variabele V via de toetsen [STO] [ V ].

prgmcil8.gif (1043 bytes)

Tenslotte zetten we het resultaat van de berekening, voorafgegaan door een tekstje, op het scherm (met DISP).

Het = teken dat in de tekst staat, kan je vinden met [TEST] [ 1 ].
Let op!
Als de de A-LOCK functie hebt ingeschakeld, moet je deze eerst uitschakelen om het TEST-menu te kunnen bereiken..

prgmcil9.gif (1107 bytes)

Je kunt het programma nu uitvoeren door eerst het programmascherm te verlaten met [QUIT] en daarna te kiezen voor [PRGM]<EXEC>.

prgmcil10.gif (906 bytes)

3. Opdracht terug

a. Gebruik het programma CILINDER om de inhoud V van een cilinder uit te rekenen voor waarden van R = 0 tot en met R = 4, met stapjes van 0,5. Neem hierbij steeds H = 2.
b. Zet de waarden van R en V in een horizontale tabel (rond de waarden van V af op gehelen).
Teken ook de grafiek van V (R op de horizontale as; V op de verticale as. Pas daarbij de veriticale as aan aan de berekende waarden van V).
Geef de naam van de soort grafiek die je getekend hebt. Geef ook een verklaring!
c. Doe hetzelfde voor H = 3 en teken de grafiek daarvan in de figuur van onderdeel b.

Opmerking
Natuurlijk kunnen we het programma CILINDER zo aanpassen, dat de herhaalde berekening van V voor de verschillende waarden van R (bij vaste H) ook door de GR wordt uitgevoerd.
Klik hier voor zo'n aanpassing van het programma CILINDER.
[einde Opmerking]

4. Download terug
Het bovenstaande programma kan (mogelijk samen met andere programma's) in een bestand via deze website worden gedownload.
Dergelijke programma's kunnen met het programma TI-Graph LinkTM (website van Texas Instruments) vanuit een computer worden overgezonden naar de TI-83.
ti83small.gif (1031 bytes) Klik hier om het downloaden te starten [ZIP-formaat].


De inhoud van deze pagina is een bewerking van de tekst uit de Nederlandse uitgave van de "TI-83 Handleiding" (Texas Instruments) pag 16-2, ev.

begin pagina

[prgmcilinder.htm] laatste wijziging op: 20-03-2001