Programma CILINDER 2

Overzicht  ][  Cilinder 1  |  TI-werkbladen


Overzicht  terug

  1. Het programma CILINDER
  2. FOR-statement
  3. Wijziging van programma's, kopi�ren
  4. Programmaregel invoegen
  5. Opdracht
  6. Download

1. Het programma CILINDER terug
We laten hieronder de "listing" zien van het programma CILINDER (dit programma is besproken op de pagina "Programma Cilinder").
Daarmee kan voor door de gebruiker ingevoerde waarden van H (de hoogte van de cilinder) en R (de straal van de grondcirkel) het volume V van een cilinder kan worden uitgerekend.

ClrHome
Disp "CILINDER"
Prompt R,H
pR2H->V
Disp "INHOUD=",V

Moeten we het programma voor verschillende waarden van R (bij vaste H: bijvoorbeeld voor H = 2) uitvoeren, dan komt het er dus op neer, dat de laatste twee regels

pR2H->V
Disp "INHOUD=",V

herhaald moeten worden uitgevoerd.
Is het aantal keer dat we dit willen doen, vooraf bekend, dan kunnen we daarbij het FOR-statement gebruiken.

2. FOR-statement terug
We willen R laten lopen van R = 0 tot en met R = 4 met stapjes van 0,5.
Het aantal keer dat V berekend moet worden, is dus bekend (je hoeft dat niet zelf uit te rekenen!).

De te herhalen programmaregels zetten we nu binnen een zogenoemde FOR-lus.

For(.1., .2., .3., .4.)
  pR2H->V
 Disp "INHOUD=",V
End

Op de plaats van de genummerde puntjes komen dan enkele parameters:
.1.: de naam van de variabele; in ons geval is dat R
.2.: de beginwaarde; in ons geval 0
.3.: de eindwaarde; in ons geval is dat dus 4
.4.: de stapgrootte: hier is dat dus de waarde 0,5

De FOR-lus eindigt dus met het END-statement.
Het werkelijke FOR-statement wordt dus

For(R,0,4,0.5)

3. Wijziging van programma's, kopi�ren terug
We willen nu het programma CILINDER wijzigen.
We kunnen dit direct in het programma doen, maar verstandiger is het echter om het gehele programma te kopi�ren naar een nieuw programma.
Dat doen we dus eerst.

Kies nu [PRGM]<NEW>1:Create New.
En geef een naam aan het programma (zo'n naam heeft maximaal 8 letters): CILINDE2.

Nu kunnen de programmaregels uit het programma CILINDER worden gekopieerd.

Dit gaat met de opdracht RCL (te gebruiken als [2nd][STO]).
Druk dus op [RCL].

Op de onderste schermregel kan dan de naam van het programma (in dit geval dus CILINDER) worden overgenomen.
Dit via met [PRGM]<EXEC> (EXEC staat nu rechts boven in het scherm).
Kies dan het programma CILINDER.

Je krijgt dan: (>>>)

Als nu op [ENTER] drukt worden de programmaregels van CILINDER gekopieerd naar CILINDE2 (>>>).

Zet nu op de laatste programma regel het END-statement, met [PRGM]<CTL>7:End
En wijzig de regel
    Prompt R, H
in
    For(R,0,4,0.5)
Het FOR-statement krijg je met [PRGM]<CTL>4:For(
Vergeet het sluithaakje niet en gebruik 0 punt 5!

Nu moet aan H nog een waarde worden toegekend (H = 2).
Daarvoor moeten we een nieuwe programmaregel invoegen.

4. Programmaregel invoegen terug

Ga met de cursor vooraan op de regel staan WAARBOVEN de nieuwe, in te voegen regel moet komen.
In ons geval is dat dus aan het begin van het FOR-statement.

Druk dan op [INS][ENTER].
Nu wordt boven de actieve regel een nieuwe regel ingevoegd.

Druk nu op [ 2 ][STO][ H ].

Je kunt het programma nu uitvoeren.
Verlaat het programmascherm met [QUIT] en kies het programma CILINDE2 met [PRGM]<EXE>.

Helaas, het programma laat alleen de laatste drie berekeningen zien.
Er moet dus nog wat gebeuren.
Het programma moet stoppen na elke berekening!

Je kan een programma onderbreken door een regel in te voegen met de PAUSE-opdracht.
Deze opdracht is te vinden op de 8ste regel in de lijst PRGM<CTL>.
Kies dus eerst [PRGM]<EDIT>.
Er moet een nieuwe regel bij.
Deze plaatsen we VOOR het END-statement.
Voeg nu in met [PRGM]<CTL>8:Pause.

Opmerking
Tijdens het pauzeren zie je rechts bovenaan het scherm een stippellijntje als pauzesymbool.
Druk [ENTER] als je de uitvoering van het programma wilt voortzetten.

Je kunt achter PAUSE ook een getal of een tekst zetten. Die tekst wordt dan ook op het scherm gezet.
Voorbeeld
   Pause "--"
[einde Opmerking]

5. Opdracht terug

De programmalisting van CILINDE2 is nu

ClrHome
Disp "CILINDER2"
2->H
For(R,0,4,0.5)
pR2H->V
Disp "INHOUD=",V
Pause 
End
a. Wijzig het progamma nu zo, dat telkens aan het begin van het programma ook de waarde van H door de gebruiker aan het programma kan worden meegegeven.
Aanwijzing
Je hoeft daartoe slechts ��n regel in het bovenstaande programma te veranderen.
b. Wijzig het programma in die zin, dat ook de waarden van R en H op het scherm worden weergegeven.

6. Download terug
Het bovenstaande programma kan (mogelijk samen met andere programma's) in een bestand via deze website worden gedownload.
Dergelijke programma's kunnen met het programma TI-Graph LinkTM (website van Texas Instruments) vanuit een computer worden overgezonden naar de TI-83.
ti83small.gif (1031 bytes) Klik hier om het downloaden te starten [ZIP-formaat].


begin pagina

[prgmcilind2.htm] laatste wijziging op: 20-03-2001