Teachers Info - najaar 1999

Cabri Java Applet


Opdracht B

In de hiernaast staande figuur zijn de raaklijnen uit A aan de cirkel B en uit B aan de cirkel A getekend.
Spreek een vermoeden uit over de lengte van de bogen PQ, RS en de lengte van de lijnstukken PQ, RS.

Opmerkingen
[1]
De posities van de punten A en B (Dit punt) en van de cirkel met middelpunt A en de cirkel met middelpunt B (Deze cirkel) kunnen worden gewijzigd.
[2]
Bij de constructie is gebruik gemaakt van de macro die beide raaklijnen construeert (zie TI, mei 1999, Opdracht 4)

 

 

[ Terug naar de tekst ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project


[ti9911-b.htm] laatste wijziging op : 11-11-1999