Parabool: subnormaal

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
Your browser doesn't support JavaApplets!

 
Hiernaast wordt geļllustreerd, dat de subnormaal van een punt van een parabool een constante lengte heeft.

P'P" is de subnormaal van P.
De lengte van P'P" is gelijk aan de lengte van FR, waarbij F het brandpunt is van de parabool, en R het snijpunt van de richtlijn met de as.

Het punt P op de parabool wordt verplaatst.
De lengte van FR (de parameter van de parabool) kan worden gewijzigd (door verplaatsing van het punt <p>).
Ook het punt F kan worden verplaatst.

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - © 2003 PandD Software - Rotterdam


[parab1_m.htm] laatste wijziging op : 05-11-2003