Rectificatie van de cirkel

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
? 2001 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Hiernaast wordt de passer-constructie uitgevoerd voor het lijnstuk AR, dat een benadering is van de waarde ?p.

De constructiestappen kunnen worden herhaald door in de werkbalk te klikken op play.gif (103 bytes).
De cirkels voor de constructie van B, C, D worden niet weergegeven.

De lengte van AR wordt zichtbaar door het punt "Toon AR" te verschuiven.


[passerb2_m.htm] laatste wijziging op: 04-05-01