Verdubbeling van de kubus

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
? 2001 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Hiernaast wordt de passer-constructie uitgevoerd voor het lijnstuk PX, dat benadering van de ribbe is van een kubus met een inhoud van 2 (het dubbele van de inhoud van de eenheidskubus).
Theoretische lengte: 21/3.

De constructiestappen kunnen worden herhaald door in de werkbalk te klikken op play.gif (103 bytes).
De cirkels voor de constructie van B, C, D worden niet weergegeven.

De lengte van PX wordt zichtbaar door het punt "Toon PX" te verschuiven.


[passerb1_m.htm] laatste wijziging op: 04-05-01