Snijpunt van twee lijnen (met inversie)

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
? 2001 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Hiernaast wordt een passer-constructie uitgevoerd van het snijpunt S van twee lijnen AB en CD.

De cirkels voor de constructie van de punten A', B', C', D' worden niet weergegeven.

De constructiestappen kunnen worden herhaald door in de werkbalk te klikken op play.gif (103 bytes).


[passer8_m.htm] laatste wijziging op: 05-05-01