Snijpunt van twee lijnen, eenvoudig

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
? 2001 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Hiernaast wordt een passer-constructie uitgevoerd van het snijpunt S van twee lijnen AB en CD..

Bij de constructie van de spiegelbeelden van de punten zijn de gebruikte cirkels niet zichtbaar.

De constructiestappen kunnen worden herhaald door in de werkbalk te klikken op play.gif (103 bytes).


[passer6_m.htm] laatste wijziging op: 03-05-01