Dubbel inverteren

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
? 2001 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Gegeven zijn:
- inversiecirkel met middelpunt O
- cirkel C met middelpunt M
- lijn p door M
en verder
- het beeld C' van cirkel C (een cirkel; inverted circle)
- het beeld p' van p (eveneens een cirkel; interted line).
Door de rotatie van de lijn p om M wordt duidelijk, dat de beeldcirkel p' door twee vaste punten gaat, nl. O en M' (het inverse beeld van M).
O en M' zijn elkaars beeld bij de inversie in cirkel C'.

Door verplaatsing van het punt R kan de straal van cirkel C worden gewijzigd.
Wijzig de positie van R zo, dat cirkel C door O gaat.
Daardoor valt de cirkel C' samen met een lijn PQ.

Bekijk nu de afstand van O tot PQ en M' to PQ.


[passer3_m.htm] laatste wijziging op: 05-05-01