Middelpunt omcirkel

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
? 2001 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Hiernaast wordt de passer-constructie van de omcirkel van driehoek ABC ge?llustreerd.

Getekend zijn reeds:
- de inversiecirkel A(AB) en de omcirkel ABC;
- het middelpunt O van de omcirkel;
- de inverse C' van C;
- het spiegelbeeld A' van A in de lijn BC'.

De volgorde van constructie is: C', A', O.

Door verplaatsen van de "Constructie" knoppen kunnen de gebruikte cirkels zichtbaar worden gemaakt


[passer2_m.htm] laatste wijziging op: 02-05-01