Midden van een lijnstuk

Cabri Java Applet


[ Terug naar de tekst ]
 
? 2001 CabriJavapplet by PandD Software - Rotterdam
 
Hiernaast wordt de passer-constructie uitgevoerd voor het midden M van het lijnstuk AB.

De constructiestappen kunnen worden herhaald door in de werkbalk te klikken op play.gif (103 bytes).

Ga na dat bij verplaatsing van de punten A en B de positie van het punt M tov. A en B niet wijzigt.

Met Cabri kan ook gecontroleerd worden of het punt M op het lijnstuk AB ligt.
Verschuif hiertoe het punt "Controle".


[passer1_m.htm] laatste wijziging op: 02-05-01