Twee horocykels (bewijs van stelling 2)

Cabri Java Applet


In de figuur zijn twee horocykels (grenscirkels) getekend, beide met Po als middelpunt.
Twee d-lijnen door A1 en B2 zijn eveneens getekend.
Voor de duidelijkheid zijn niet alle punten in de figuur van een naam voorzien.

De gehele figuur is daarna aan een inversie met centrum Po onderworpen.
De beelden van de punten en kromme lijnen zijn aangegeven met accenten.
De figuur geeft dan de basis voor het bewijs van

Stelling 2
Twee grenscirkels beide rakend aan de horizon in punt Po snijden van alle d-lijnen die Po als oneigenlijk punt hebben, gelijke lijnstukken af.

 

[ Terug naar de tekst  ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 2000 PandD Software - Rotterdam


[hypm5_5m.htm] laatste wijziging op : 23-04-2000