Hyper-afstand via formule

Cabri Java Applet


In de figuur is de hypercykel van R tov. de as door het punt C getekend.
De lengte van het lijnstuk RA is de d-afstand van R tot A

De grootte van de hoek (bij C) tussen de hypercykel en de d-lijn is eveneens berekend.

RA kan ook berekend worden met de formule
   RA = 2arth( tan(C) )
(zie RA volgens formule in de figuur).

Merk op, dat als R samenvalt met h (het centrum van de disk) het lijnstuk RA (als gevolg van de constructie van RA) niet bestaat.
RA kan dan dus als d-afstand niet berekend worden.

NB.
Dit is niet echt een illustratie, want (vermoedelijk door een implementatiefout in CabriJava) geeft deze applet twee verschillende waarden van RA.

[ Terug naar de tekst  ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 2000 PandD Software - Rotterdam


[hypm5_3m.htm] laatste wijziging op : 23-04-2000