Hypercykel

Cabri Java Applet


In de figuur is de hypercykel van P tov. de as AoBo getekend.
Het punt Q is een willekeurig punt van de hypercykel.

We kunnen in de figuur aflezen, dat de afstand van Q tot de lijn AoBo voor elke positie van Q gelijk is.

Het tweede deel van de verzameling van alle punten met dezelfde afstand als P tot de lijn AoBo (een tweede hypercykel), kan eveneens zichtbaar worden gemaakt.

Wat gebeurt er met de beide hypercykels als P nadert tot de horizon?

 

[ Terug naar de tekst  ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 2000 PandD Software - Rotterdam


[hypm5_2m.htm] laatste wijziging op : 22-04-2000