Tangens-functie

Cabri Java AppletIn deze figuur kan een grafiek van de tangensfunctie worden getekend op het interval van 0 tot 2p.

Beweeg het punt A (This point) in tegenwijzerrichting over de cirkel.
Hierdoor doorloopt het punt P de grafiek van de tangens.
Let hierbij op de lengte van de lijnstukkken A'O en PX.
Let tevens op de discontinue overgang bij de waarden x = p en x = 1p.

Zet de Trace optie voor het punt P Aan om de grafiek daadwerkelijk te tekenen.


Terug naar de tekst ] [ Tweede venster: TraceHelp ]

Cabri Geometry II - Cabri-Java Project - 1999 PandD Software - Rotterdam


[sincos3.htm] laatste wijziging op : 23-04-1999